Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Významní partneři spolupráce

Toyota Financial Services
Czech s.r.o.

Alza a.s.

Zdravotnické služby

         Pracoviště zdravotnického úseku se nachází v budově Fontána v areálu našeho zařízení. Přístup je bezbariérový. Je možno použít výtah. Služby zahrnují oddělení zdravotního střediska a oddělení rehabilitace.

 • ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

         Poskytuje léčebné preventivní péči pro uživatele služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelům ostatních služeb poskytuje pouze první pomoc a akutní péči. Pracuje zde lékař a diplomované zdravotní sestry.

Pracovní doba lékaře:   

pondělí        7 - 12 hodin
středa          9 - 15 hodin
pátek           od 14 hodin pro akutní případy

         Mimo tuto ordinační dobu je možné vyhledat lékaře na zdravotním středisku v Neveklově. Zdravotní sestry zajišťují službu nepřetržitě.

        V budově zdravotní střediska je provozována i zubní ordinace, kterou zajišťuje privátní stomatolog vždy ve čtvrtek od 8 hodin.

 

 • REHABILITACE

     Aktivizační činnosti na oddělení zajišťují fyzioterapeuti a ergoterapeut, vždy na základě ordinace odborného lékaře.

Na oddělení se provádí:

 • fyzikální terapie (ultrazvuk, magnetoterapie, DD, IF a Tenzí proudy)
 • mobilizace periferních kloubů
 • techniky měkkých tkání
 • individuální léčebná tělesná výchova (aktivní a pasivní cvičení)
 • nácvik lokomoce a mobility
 • terapie v bazénu s teplou vodou
 • terapie v Hubbardově tanku
 • konzultační a poradenská činnost
 • výběr kompenzačních pomůcek a nácvik jejich používání v běžných denních činnostech
 • nácvik soběstačnosti

Pracovní doba:

rehabilitace:         
pondělí - pátek      6.30 - 15.00 hodin
sobota a neděle     8.00 - 12.00 hodin (pouze pro uživatele služby Sociální rehabilitace pobytové)
ergoterapeut:       
pondělí - pátek      6.30 - 15.00 hodin

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov