Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

 

Veřejné zakázky

Aktuální

Profil zadavatele hostovaný v NEN                Registr smluv      

Historické

Profil zadavatele Gemin              Profil zadavatele E-ZAK                           

CSS Tloskov – pořízení databázového serveru včetně serverového SW

Název veřejné zakázky: CSS Tloskov – pořízení databázového serveru včetně serverového SW.
Datum zveřejnění: 30. 4. 2018.
Lhůta pro podání nabídky: 11.05.2018 09:00
Zadávací dokumentace viz. Profil zadavatele Gemin

 

Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov

Název veřejné zakázky: Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov .
Datum zveřejnění: 3. 4. 2017.
Lhůta pro podání nabídky: 15. 5. 2017 do 12:00 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení:
Zadávací podmínky veřejné zakázky (docx),
Příloha č. 1 Zadávacích podmínek - Návrh kupní smlouvy (doc),
Příloha č. 2 Zadávacích podmínek - Krycí list nabídky (docx),
Příloha č. 3 Zadávacích podmínek - Vzor formuláře čestného prohlášení (doc)
Stav plnění: příjem nabídek.
Odkaz E-ZAK: https://mpsv.ezak.cz/vz00002984

 

Statické zajištění mostku Na hrázi, Tloskov

Název veřejné zakázky: CSS Tloskov – Statické zajištění mostku Na hrázi, Tloskov.
Datum zveřejnění: 22. 12. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 25. 1. 2016 do 10 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf), dokumentace.
Stav plnění: vyhodnoceno (pdf).

Pořízení multifunkčního sekacího malotraktoru

Název veřejné zakázky: CSS Tloskov – pořízení multifunkčního sekacího malotraktoru
Datum zveřejnění: 7. 9. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 22. 9. 2016 do 9 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: vyhodnoceno (pdf).

Výzva k podaní nabídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce rodinného domu č.p. 15, Tloskov.
Datum zveřejnění: 10. 6. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 27.6.2016 do 12 hodin.
Výzva (pdf), Položkový rozpočet (xls), Dokumentace (zip, resp. pdf)

Dodatečné informace zadavatele k veřejné zakázce Centrum Tloskov – Rekonstrukce rodinného domu č.p. 15, Tloskov.

Dodatečné informace č. 2 zadavatele k veřejné zakázce Centrum Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p. 19).

Dodatečné informace č. 3 zadavatele k veřejné zakázce Centrum Tloskov – rekonstrukce objektů farmy Skalka.

Dodatečné informace č. 4 zadavatele k veřejné zakázce Centrum Tloskov – rekonstrukce objektů farmy Skalka.

Položkový rozpočet - oprava (xls)
Položkový rozpočet - oprava 2 (xls)

Vyhodnocení VZMR Skalka č.p.15

Stav plnění: Ukončen příjem nabídek.

Výzva k podaní nabídek na veřejnou zakázku: Centrum sociálních služeb Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p. 19).

Datum zveřejnění: 10. 6. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 27.6.2016 do 12 hodin.
Výzva (pdf), Položkový rozpočet stavebních prací (xls), Položkový rozpočet venkovní schodiště (xls),
Přílohy: POBŘ.zip, technika prostředí staveb.zip, vytápění.zip, stavební část.zip

Dodatečné informace zadavatele k veřejné zakázce Centrum Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p. 19).
-   Položkový rozpočet stavebních prací - oprava (xls)
-  Položkový rozpočet venkovní schodiště - oprava (xls),
Položkový rozpočet stavebních prací - oprava 2 (xls)
Vyhodnocení VZMR Skalka č.p.19

Stav plnění: Ukončen příjem nabídek.

Výzva k podaní nabídek na veřejnou zakázku: Centrum sociálních služeb Tloskov – ateliéry pro muzikoterapii – audio část.

Datum zveřejnění: 6. 6. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 22. 6. 2016.
Výzva (pdf), Položkový rozpočet (xls), Přílohy (zip, resp. pdf)
Stav plnění: Ukončen příjem nabídek.

Výzva k podaní nabídek na veřejnou zakázku: Statické zajištění obytného domu „NA HRÁZI“.

Datum zveřejnění: 30. 3. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 15. 4. 2016.
Výzva (pdf), Položkový rozpočet (xls), Přílohy (zip, resp. pdf)
Stav plnění: Ukončeno, uzavřena smlouva (pdf).

Výzva k podaní nabídek na veřejnou zakázku: Centrum sociálních služeb Tloskov – ateliéry pro muzikoterapii – stavební část.

Datum zveřejnění: 30. 3. 2016.
Lhůta pro podání nabídky: 15. 4. 2016.
Výzva (pdf), Položkový rozpočet VZT (xls), Položkový rozpočet DZS (xls), Přílohy (zip, resp. pdf).
Stav plnění: Ukončen příjem nabídek

Výzva k podaní nabídek: Výměna střešních oken na objektech 03a, 12 a 13 v areálu Centra sociálních služeb Tloskov.

Datum zveřejnění: 1. 10. 2015.
Výzva (pdf)
Stav plnění: Ukončeno, uzavřena smlouva (pdf).

Výzva k podaní nabídek: Průmyslová bariérová pračka

Datum zveřejnění: 25. 9. 2015.
Výzva: Průmyslová bariérová pračka (pdf)
Stav plnění: ukončeno.

Rekonstrukce přelivu a oprava vodní nádrže Příkop

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce přelivu a oprava vodní nádrže Příkop
Datum zveřejnění: 26. 2. 2015.
Lhůta pro podání nabídky: 16. 3. 2015 do 12.00 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno, uzavřeny smlouvy:
Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop (pdf) a dodatek (pdf)
Oprava vodní nádrže Příkop (pdf) a dodatek (pdf)
hůta pro příjem nabídek.

Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop
a oprava vodní nádrže Příkop

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop a oprava vodní nádrže Příkop
Datum zveřejnění: 5. 12. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 22. 12. 2014 do 12.00 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: nebyla přijata žádná nabídka.

Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013
Datum zveřejnění: 2. 12. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 19. 12. 2014 do 12.00 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno, uzavřena smlouva (pdf), dodatek a dodatek.

Modernizace elektronické požární signalizace (EPS) 

Název veřejné zakázky: Modernizace elektronické požární signalizace (EPS)
Datum zveřejnění: 23. 10. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 10. 11. 2014.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno, uzavřena smlouva (pdf).

Zvedák pro imobilní osoby

Název veřejné zakázky: Zvedák pro imobilní osoby
Datum zveřejnění: 25. 9. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 10. 10. 2014.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno.

Upgrade - rozšíření současného mzdového programu na komplexní systém pro řízení lidských zdrojů. 

Název veřejné zakázky: Upgrade - rozšíření současného mzdového programu na komplexní systém pro řízení lidských zdrojů.
Datum zveřejnění: 25. 9. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 10. 10. 2014.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno.

Zařízení pro úpravu bazénové vody. 

Název veřejné zakázky: Zařízení pro úpravu bazénové vody 
Datum zveřejnění: 8. 8. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 27. 8. 2014.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno

Rekonstrukce stavebních děl na vodotečích Tloskovského a Břevnického potoka po povodních 2013.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce stavebních děl na vodotečích Tloskovského a Břevnického potoka po povodních 2013
Datum zveřejnění: 8. 8. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 27. 8. 2014 do 12:00 hodin.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)
Stav plnění: ukončeno, uzavřena smlouva (pdf).

Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop – projektová dokumentace a autorský dozor.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop – projektová dokumentace a autorský dozor
Datum zveřejnění: 4. 2. 2014.
Lhůta pro podání nabídky: 21. 2. 2014.
Stav plnění: ukončeno
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)

Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013 – projektová dokumentace a autorský dozor.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013 – projektová dokumentace a autorský dozor.
Datum zveřejnění: 8. 11. 2013.
Lhůta pro podání nabídky: 23. 11. 2013.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)

Opěrná stěna břehu potoka.

Název veřejné zakázky: Opěrná stěna břehu potoka.
Datum zveřejnění: 9. 10. 2013.
Lhůta pro podání nabídky: 25. 10. 2013.
Stav plnění: ukončeno, uzavřena smlouva.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf)

Sporák plynový.

Název veřejné zakázky: Sporák plynový.
Datum zveřejnění: 24. 7. 2013.
Lhůta pro podání nabídky: 12. 8. 2013.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Oprava pohyblivého dna bazénu.

Název veřejné zakázky: Oprava pohyblivého dna bazénu.
Datum zveřejnění: 16. 10. 2012.
Lhůta pro podání nabídky: 31. 10. 2012.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Oprava střechy objektu č. 12.

Název veřejné zakázky: Oprava střechy objektu č. 12.
Datum zveřejnění: 3. 9. 2012.
Lhůta pro podání nabídky: 20. 9. 2012.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Oprava pohyblivého dna bazénu.

Název veřejné zakázky: Oprava pohyblivého dna bazénu.
Datum zveřejnění: 13. 8. 2012.
Lhůta pro podání nabídky: 29. 8. 2012.
Stav plnění: zakázka zrušena.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Kuchyňský kotel, 2 ks.

Název veřejné zakázky: Kuchyňský kotel 2 ks.
Datum zveřejnění: 30. 3. 2012.
Lhůta pro podání nabídky: 20. 4. 2012.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Myčka kuchyňská.

Název veřejné zakázky: Myčka kuchyňská.
Datum zveřejnění: 30. 3. 2012.
Lhůta pro podání nabídky: 20. 4. 2012.
Stav plnění: ukončeno. 
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Rekonstrukce topného systému.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce topného systému.
Datum zveřejnění: 31. 8. 2011.
Lhůta pro podání nabídky: 12. 9. 2011.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Konvektomat elektrický.

Název veřejné zakázky: Konvektomat elektrický.
Datum zveřejnění: 29. 4. 2011.
Lhůta pro podání nabídky: 13. 5. 2011.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Varný kotel plynový 2 ks.

Název veřejné zakázky: Varný kotel plynový 2 ks.
Datum zveřejnění: 29. 4. 2011.
Lhůta pro podání nabídky: 13. 5. 2011.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Server + SW.

Název veřejné zakázky: Server + SW.
Datum zveřejnění: 28. 3. 2011.
Lhůta pro podání nabídky: 11. 4. 2011.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Klimatizace podkrovních bytů.

Název veřejné zakázky: Klimatizace podkrovních bytů.
Datum zveřejnění: 24. 3. 2011.
Lhůta pro podání nabídky: 8. 4. 2011.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

Rekonstrukce úložiště plynu.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce úložiště plynu.
Datum zveřejnění: 13. 7. 2010.
Lhůta pro podání nabídky: 30. 7. 2010.
Stav plnění: ukončeno.
Zadávací dokumentace ke stažení: Výzva (pdf).

běží lhůta pro podání nabídek.    probíhá hodnocení nabídek.  

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov