Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

 

Služby - denní stacionář

 • Kapacita celkem: 14, volná místa: OBSAZENO

 • LETÁK (po kliknutí)

 • CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE

 • POPIS SLUŽBY (po kliknutí)

 • ÚHRADY - SMĚRNICE (po kliknutí)

 • FOTOGALERIE:
   - Prostory Denního stacionáře
  (po kliknutí)

   - Strukturované učení, alternativní komunikace (po kliknutí)
   - Nácvik sociálních a pracovních dovedností (po kliknutí)
   - Pracovní ateliéry (po kliknutí)
   - Muzikoterapie (po kliknutí)
   - Bazén (po kliknutí)
   - Tak si tu společně žijeme (po kliknutí)
   - Akce:
               Zdobení velikonočních perníčků (po kliknutí)
               Výlet - Konopiště 2012 (po kliknutí)
               Letní pobyt na Skalce 2012 (po kliknutí)
               Setkání s rodiči 2012 (po kliknutí)
              
  Sportovní hry Nová Živohošť (po kliknutí)
              
  Letní pobyt na Skalce 2013 (po kliknutí)

 • Předpříjmový pohovor a Smlouva o poskytování sociální služby:

 • Během předpříjmového pohovoru je žadateli předložen formulář smlouvy, včetně alternativní verze. Formulář obsahuje i údaj o způsobu ukončení služby, výpovědní dobu a způsob podání výpovědi. Formulář a specifikace smlouvy jsou projednány se žadatelem osobně a žadatel si tento dokument odnáší k detailnímu prostudování. Individuální požadavky, cíle a potřeby žadatele se zaznamenávají na zvláštní předpříjmový formulář, který je podkladem pro individualizaci smlouvy. Zde se  dojednávají, mimo výše uvedené náležitosti, další postupy a důležitá fakta spojená s nástupem a způsobem poskytování služby tak, aby žádný důležitý faktor, podstatný pro nastavení optimálního poskytování služby danému uživateli, nebyl opomenut. Žadatel si odnáší originál předpříjmového záznamu, poskytovateli zůstává kopie. Součástí předpříjmového jednání je i osobní návštěva prostor, které jsou vyhrazeny pro poskytování služby.

 • Stížnosti NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Poskytovatel má pro tyto účely podrobný vnitřní dokument, včetně jeho alternativní podoby pro názornou a jednodušší srozumitelnost. Každý žadatel je seznámen s tímto právem již během předpříjmového jednání. Písemná forma tohoto dokumentu je žadateli plně k dispozici.

 • VNITŘNÍ PRAVIDLA SLUŽBY:

  Každý zájemce o službu je seznamován s těmito vnitřními pravidly již během předpříjmového jednání – předpříjmový pohovor. Vymezení pravidel je k dispozici v i názorné a zjednodušené podobě pro zajištění lepší srozumitelnosti žadateli. Pravidla vymezují situace tak, aby byla zajištěna základní pravidla příjemného a respektujícího lidského soužití. Tato pravidla klient automaticky obdrží v písemné formě. 

   

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov