Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV. 

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Významní partneři spolupráce

 

Toyota Financial Services
Czech s.r.o.

Alza a.s.

Farma SKALKA

Sledujte nás na Facebooku.

ZÁJMOVÁ AKTIVITA NA FARMĚ ZAČALA

 Dne 4. 7. 2014 jsme zahájili zájmovou aktivitu s koňmi a jinými zvířaty. Na aktivitě mají děti bohaté vyžití a prostor k čerpání dovedností a znalostí. Učí se zde nejen jak jezdit na koni, ale i co koně a jiná zvířátka potřebují ke spokojenému životu. Vše je vedeno zábavnou formou, a tak je zde prostor pro různé soutěže, hry či výtvarnou tvorbu.

Zájem o aktivitu je velký, a proto jsme nuceni vzhledem ke kapacitě další zájemce odkazovat na později.  

Moc všem děkujeme za důvěru a těšíme se na viděnou

Farma Skalka - video o nás

Zájmová aktivita pro děti probíhající na Farmě Skalka

Jaro na Farmě Skalka   Setkání Rané péče 2014

Nabídka: ZÁJMOVÁ AKTIVITA S KOŇMI A JINÝMI ZVÍŘATY

    Radost z kontaktu se zvířetem je odedávna známá. U lidí, kteří mají handicap, může milé zvíře působit jako neformální terapeut a dělat někdy i zázraky. Zázraky nejsou naším cílem, ale krásný pocit pro co nejvíce našich klientů - to ano. Činnost na naší farmě, která je součást našeho zařízení, zasazená do zeleně tloskovského parku, má dva základní rozměry:

  • Pracovní terapie - kde se stabilní skupina klientů, pod vedením odborného personálu, podílí na zajištění chodu farmy, zajišťuje péči a chov zvířat a činnosti s tím spojené.

  • Zooterapie - určená všem klientům, kteří se dle daných rozvrhů mohou přijít potěšit se zvířátky, nebo zaměstnanci farmy za klientem dochází s vybraným zvířetem (v případě imobilních klientů s těžkým mentálním postižením).

         K zooterapii využíváme stabilně 3 klisny, ovce, kozu, králíčky, 2 psy, miniprasátka, kočky a drobotinu jako myšky, morčata, rybičky, činčily. Při nepříznivém počasí je k dispozici zoomístnost, kde právě veškerá minizvířátka žijí v klíckách či teráriích. Klienti zde mohou trávit čas při výrobě zvířecích maket, upevňovat si znalosti o jednotlivých druzích, nebo si prostě jen užít doteky měkkých tlapek, teplých kožíšků a mokrých čumáčků.

  • Obecné metodické postupy při zooterapii:

1.     Zooeterapie je aktivita s cílem pozitivního prožitku, nikoli výkonu. Klientům předkládáme návrhy a inspirace v kontaktu se zvířetem a všímáme si zejména zpětné vazby - verbální i neverbální, zda je vstřícná či odmítavá. Zásadně do ničeho klienta nenutíme, můžeme však nabídnou jiné postupy a možnosti tak, aby byl vzájemný kontakt možný alespoň omezeně či s delším časovým odstupem.

2.    K  zooterapii využíváme výhradně zdravá zvířata, která jsou pod lékařským dohledem a mají předepsaná očkování.  Zvíře musí být vždy čisté!

3.    Při vlastní terapii omezíme na maximum další rušivé vlivy - přítomnost nadbytečných osob, rušivé zvuky, telefony a jiné nežádoucí podněty. Lze pustit relaxační hudbu - např. se zvuky přírody.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Je určena zejména klientům s těžkým mentálním handicapem a imobilním. Terapii provádíme v čisté místnosti, je-li víceúčelová, pak nejlépe v odděleném koutku či s mobilní zástěnou. Využíváme pěnovou podložku nebo karimatku s výměnným prostěradlem. Činnosti - kontakt (dotekový), cvičení jemné motoriky, cvičení hrubé motoriky, cvičení orientace, vědomostí…

SKUPINOVÁ TERAPIE

Je určena klientům, kteří mohou spolupracovat ve skupině a nejsou odkázáni na výhradně individuální přístup, lze využívat všechny činnosti popsané výše a vycházky…

Akce:

Natáčení do pořadu České televize „Chcete mě?“ v Tloskově

Dne 19.5.2014 zavítal natáčecí štáb České televize pořadu „Chcete mě?“ se Zdeňkem Srstkou k nám do CSS Tloskov, konkrétně na farmu Skalka. Počasí nám po dlouhé době přálo, takže nejen klienti, kteří využívají Aktivity na Farmě, ale i zvířátka měla elán a chuť „pózovat“ při natáčení.

Na farmě Skalka se natáčela část, na druhou část se štáb přesunul do areálu CSS Tloskov za klientkou z Odlehčovací služby, kam se zvířátky z Farmy Skalka docházíme.

Vše se linulo v duchu „jak pomáhají zvířata a kontakt s nimi zpestřovat život klientům“. Den utekl velice rychle a pro nás všechny na Skalce to bylo velikým zpestřením.

Budeme se těšit na vysílání tohoto pořadu dne 8.6.2014 na ČT2 v 11,30 hod.

Fotogalerie

Děkujeme za návštěvu.

Za celý tým farmy Skalka, Hana Bačíková


Krásného letního dne 30. 8. 2012 -  na konci prázdnin proběhla na farmě Skalka již třetí akce pořádaná ve spolupráci s mateřským centrem YMCA Neveklov. Účast dětí byla velká. Kromě již tradičních her jako malování na tabuli, hod míčku na panáčka, závod na dřevěných konících, kuželek, byla pro děti připravená jízda zručnosti na koních. Při ní děti projížděli „barevným tunelem“, házeli míč do basketbalového koše, trefovali zlatá vejce do hnízda a nakonec projeli slalom. Při všech soutěžích nám asistovali klienti DÚSP, kterým se to moc líbilo. Závěr akce patřil tradičnímu opékání buřtů, a kdo měl ještě energii, dováděl na hřišti nebo se točil na kolotoči. Hlavně si to všichni moc užili a pobavili se.

Fotogalerie z akce


Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově ve spolupráci s mateřským centrem v
 Neveklově pořádá na farmě Skalka pravidelně každý měsíc akce pro děti a jejich rodiče či prarodiče.
Již proběhly dvě akce, připravované jsou další.
Akce se těší velkému zájmu a děti z farmy odcházejí nadšené.
Info letáček


(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov