Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Orientační plánek

LEGENDA K ORIENTAČNÍMU PLÁNKU

01              ZÁMEK
přízemí:
·        služba - Denní stacionář
·        denní aktivity
·        domácnosti
 
I. patro:
·        kancelář služeb - Raná péče, Sociální rehabilitace pobytová, Domov pro zdravotně postižené
·        denní aktivity
·        kinosál
 
II. patro:
·        kancelář ředitele
·        administrativa
·        denní a pracovní aktivity
·        Textilní ateliér
 
 
02              NA PRÁDLE
·        muzikoterapie skupinová
·        domácnosti
 
 
03              TŘESŇOVKA
·        domácnosti
 
 
04              FONTÁNA
·        velín
·        kavárna
·        třída základní školy speciální
 
 
05              KOMPLEXNÍ REHABILITACE
 
suterén:
·        rehabilitační bazén
·        muzikoterapie individuální
 
přízemí:
·        rehabilitace
·        tělocvična
 
I. patro:
·        zdravotní středisko
·        služba - Sociální rehabilitace pobytová
 
 
06              RŮŽEK
·        domácnosti
 
 
07              ŠPEJCHAR
·        domácnosti
 
 
08              CHALOUPKA
·        domácnosti
 
 
09              VČELÍN
·        domácnosti
 
 
10              SKLADY
 
 
11              ATELIÉRY
·        Keramický ateliér
·        Kovoateliér
·        Truhlářský ateliér
 
 
12              U STROMU
·        kancelář služeb -  Chráněné bydlení, Odlehčovací služba
·        muzikoterapie skupinová
·        domácnosti
 
 
13              PIVOVAR
·        služba - Odlehčovací služba
·        jídelna
·        domácnosti
·        služební byty
 
 
14              U RYBNÍKA
·        služba - Chráněné bydlení
 
 
15              NA HRÁZI
·        služba - Chráněné bydlení
 
 
16              ZAHRADA
 
 
17              FARMA SKALKA
 
 
G                GALERIE „U ZLATÝCH RUČIČEK“
 
 
P                PARKOVIŠTĚ
 
 
(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov