Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Významní partneři spolupráce

Toyota Financial Services
Czech s.r.o.

Alza a.s.

 

Jak žádat o službu

 

  • Pokud máte zájem o užívání některé z našich nabízených služeb, máte následující možnosti:

  1. Kontaktovat jednu z našich sociální pracovnic (podle požadované služby), která Vám poskytne další informace.
  2. Stáhnout si všechny povinné, případně i nepovinné dokumenty k žádosti o službu, tyto dokumenty čitelně vyplnit hůlkovým písmem (důležité je vyplnit druh služby, o kterou máte zájem) a vyplněné zaslat faxem nebo na poštovní adresu.

Upozorňujeme žadatele o službu, že žádost o službu se podává výhradně písemnou formou, nikoliv ústní formou.
Děkujeme za pochopení. 

  • KONTAKT:

    SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Mgr. Radka Bartůňková, DiS. VLADIMÍRA MUCHINOVÁ  
Pro službu:
domov pro osoby
se zdravotním postižením
  Pro služby:
denní stacionář
chráněné bydlení
odlehčovací služby
raná péče
 
CSS Tloskov
Tloskov 1
257 56  NEVEKLOV
  CSS Tloskov
Tloskov 1
257 56  NEVEKLOV
 
telefon: 317 740 145
mobilní telefon: 733 371 616
fax: 317 740 113
  telefon: 317 740 104
mobilní telefon: 731 156 774
fax: 317 740 113
 
bartunkovar@tloskov.cz   email: muchinovav@tloskov.cz  

  • PO PROJEDNÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI BUDETE PÍSEMNĚ VYROZUMĚNI A TO NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ OD DATA DORUČNÍ ŽÁDOSTI.
    PŘIJETÍ KE SLUŽBĚ JE PODMÍNĚNO ABSOLVOVÁNÍ PŘEDPŘÍJMOVÉHO POHOVORU.

 

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov