Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Bydlení

        
Dům - Zámek, Na Prádle (přízemí)
 
Bydlí zde 11  klientů s těžkým mentálním a  zdravotním postižením. V přízemí obou domů musí vybavení splňovat specifické požadavky, prostory rodin musí být zařízeny pro poskytování účelné a kvalitní péče.
 
Pokoje:                      jednolůžkové, třílůžkový
                                      
Dům - Třešňovka, Na prádle (patro)     
 
V tomto domě  nachází domov 23 klientů s těžkým mentálním a zdravotním postižením. Každý pokoj i přes těžší postižení klienta vyjadřuje individualitu. Dům je zcela bezbariérový, koupelny jsou vybaveny speciálními vanovými lůžky. Vzhledem k požadavkům byla vytvořena zatím jedna rodina pro klienty se závažným zdravotním problémem, nebo pro klienty, kteří potřebují doléčení a rekonvalescenci po propuštění z nemocnice.
 
Pokoje:                       jednolůžkové,  dvojlůžkové
 
 
Dům - V Růžku
 
Domov pro 28 klientů s lehkým, středně těžkým a těžkým postižením, dům je bezbariérový. V přízemí jsou ubytováni klienti imobilní, v přízemí a v prvním patře je klientům poskytována celodenní komplexní péče, v podkroví bydlí klienti samostatně celkem ve třech bytech pouze s  asistenční podporou.                       
                        
Počet rodin:               3
Počet bytů:                4
Pokoje:                      jednolůžkové, dvojlůžkové
                            
 
Dům - Špejchar
 
Na tomto domě bydlí 18 mužů, dům je bezbariérový s výtahem. V přízemí a v patře jsou dvě rodiny, v podkroví dva byty.
                                     
Pokoje:                      jednolůžkové, dvoulůžkové
 
 
Dům - Chaloupka
 
Bydlení je zde poskytováno 9 klientům. V přízemí jsou dva byty. V patře je rodina, kde nachází domov dalších 5 klientů.
 
Pokoje:                      jednolůžkové, dvojlůžkové
 
 
Dům - Včelín
 
Domov pro 34 klientů s lehkým, středně těžkým a těžkým postižením, dům je bezbariérový. V přízemních bytech se poskytují služby klientům se zbytky zraku a nevidomým, nebo klientům imobilním, s kombinovaným postižením. 
 
Pokoje:                      jednolůžkové, dvojlůžkové
 
Dům - U Stromu
 
V tomto domě bydlí 32 klientů.  Klienti jsou různého věkového složení, domov zde  nachází nejmladší a také nejstarší klient. Mentální  postižení ubytovaných je od lehčího stupně až po stupeň  nejhlubší. Na tomto domě je posílená služba, která je zaměřená na individuální podporu, neboť složení klientů je velmi různorodé a to z hlediska věku, druhu i stupně postižení. Je zde celkem 7 míst pro odlehčovací služby.
 
Počet rodin:   4, 1 byt
Pokoje:     jednolůžkové, dvojlůžkové, 1 trojlůžkový
 
 
Dům - Pivovar
 
Domov pro 33 klientů s hlubokou a střední mentální retardací + kombinované vady, 11 klientů imobilních.
       
Počet rodin:               5
Pokoje:                      jednolůžkové, dvojlůžkové
BYDLENÍ - služba Chráněné bydlení
         Odpovídá potřebám klientů, vnitřní i venkovní architektura odpovídá důstojnému prostředí a atmosféře domova.
 
DŮM - NA HRÁZI
Jde o charakter individuálního bydlení.
·        domácnost je pro dva uživatele muže a ženu
·        domek je spravován poskytovatelem
·        uživatelé žijí v bytě na základě písemné dohody o bydlení
·        přítomnost asistentů jedle potřeby klientů, jinak je asistenční podpora poskytována 24 hodin
·        je zachován otevřený kontakt s okolím v obci
 
DŮM - U RYBNÍKA 
Forma skupinového bydlení.
·        domácnost pro 4 klienty, situovaná do jednoho bytového domu
·        dům je spravován poskytovatelem
·        asistenti reagují pružně na potřeby klientů, asistenční podpora je poskytována 24 hodin
 
 
BYDLENÍ - služba Sociální rehabilitace pobytová
 
DŮM - FONTÁNA
·        služba je poskytována převážně v objektu Fontána
·        během pobytu jsou využívány i další prostory poskytovatele
·        ubytování je ve dvou- nebo třílůžkových pokojích s příslušenstvím - WC s koupelnou, kuchyňská linka
·        celkem je k dispozici 6 pokojů o celkové kapacitě 15 osob a společenská místnost
·        společenská místnost je vybavena TV, videem, DVD a malou kuchyňskou linkou
·        přístup je bezbariérový, možno použít výtah

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov