Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Významní partneři spolupráce

Toyota Financial Services
Czech s.r.o.

Alza a.s.

Aktivity

 

       Úsek aktivit je nedílnou součástí sociálních služeb nabízených klientům - uživatelům v zařízení v Tloskově. Jeho služeb mohou využívat klienti zařízení z pobytových služeb i klienti ambulantní. Fakultativně jsou pak organizovány podporující činnosti - pro partnery poskytující služby v oblasti speciálně pedagogické, v oblasti prevence sociálního vyloučení a organizacím sdružujícím osoby s mentálním postižením. Podporující činnosti jsou směřovány rovněž k rodinám a rodinným příslušníkům, kteří vychovávají nebo pečují o své děti či jiné osoby s mentálním postižením.

 

Úsek je rozdělen na dvě oddělení:

 

A/ Oddělení pracovních aktivit:

    Jeho součástí jsou aktivity směřující k nabídce pracovních a manuálních činností adekvátně dle zájmu a schopností klienta - zájemce o poskytnutí služby. Jedná se o tyto nabízené aktivity:

 

Ø            aktivity v kavárně

Ø            keramický ateliér

Ø            kovoateliér

Ø            pomocné činnosti I

Ø            pomocné činnosti II

Ø            svíčkařský ateliér

Ø            pracovní výchovné činnosti

Ø            textilní ateliér                                           

Ø            truhlářský ateliér             

Ø            venkovní činnosti

Ø            venkovní činnosti II

Ø            zahradnictví

 

B/ Oddělení denních aktivit:

Aktivity jsou nedílnou součástí sociálních služeb nabízených zájemcům v zařízení v Tloskově. Jeho služeb mohou využívat zájemci ze zařízení. Fakultativně jsou pak organizovány podporující činnosti - pro partnery poskytující služby v oblasti speciálně pedagogické, v oblasti prevence sociálního vyloučení a organizacím sdružujícím osoby s mentálním postižením.
Jedná se o aktivity směřující prostřednictvím vzdělávacích, výchovných, speciálně pedagogických a terapeutických činností k získávání sociálních kompetencí zájemců a ke zlepšování kvality jejich života s podporováním jejich samostatnějšího pohybu.

 

Ø          AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI: : DA1  DA4  DA11

Ø            alternativní komunikace: DA14 DA15

Ø            aktivity v bazénu

Ø            muzikoterapie

Ø            sportovní aktivity

Ø            BAZÁLNÍ StimulaCE

Ø            výtvarné aktivity

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov