Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
dat.schránka: 76j8qxm, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Mgr. Hana Čejková 733 714 603

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Významní partneři spolupráce

Toyota Financial Services
Czech s.r.o.

Alza a.s.

Významní partneři spolupráce: Toyota Financial Services

Zahájení spolupráce: Toyota Financial Services zapůjčila moderní 8-mi místný minibus Toyota Hiace s komfortním a nadstandardním servisem a  podpořila uživatele služeb v Tloskově při jejich aktivizačních činnostech a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Tisková zpráva: Toyota Financial Services pomáhá potřebným

Toyota Financial Services se zabývá poskytováním finančních služeb pro koncové zákazníky a dealery . Kromě obchodních aktivit věnuje nemalou pozornost také nadační činnosti, konkrétně podpoře sociálních projektů občanské společnosti. Nejinak tomu je i v letošním roce, kdy se TFSCZ stala partnerem Diagnostického ústavu sociální péče (DÚSP) v Tloskově u Neveklova.

Zatímco v minulých letech šlo o pomoc finanční, v letošním roce se TFSCZ rozhodla pro novou formu podpory. V rámci vývěrového řízení nabídla osmimístný minibus Toyota Hiace za symbolický pronájem 100 Kč na jeden rok. Vzhledem k tomu, že DÚSP naplnil všechna kritéria stanovená TFSCZ pro výběr kandidáta, bude automobil v následujících 12-ti měsících sloužit svému účelu v Tloskově.

„Jsme šťastni, že se nám podařilo navázat spolupráci s významným obchodním partnerem. Je to jedna z „prvních vlaštovek“, jak zajistit vícezdrojovým přispěním dobrý chod naší organizace a zároveň tak přispět k jejímu zviditelnění“, říká ředitel ústavu pan Ing. Antonín Dušek a dodává: “Zapůjčením vozu budeme moci v praxi zajistit našim klientům účast na zájmových a sportovních aktivitách – např. tréninky plavání, celorepublikové i mezinárodní soutěže, vystoupení klientské kapely „Kabrňáci“ … a pomůžeme jim tak zprostředkovávat kontakty se společenským prostředím a se zapojením do veřejného dění. Klienti s těžkým postižením či imobilitou ocení především pohodlí a dostupnost, neboť cestování v hromadných dopravních prostředcích je pro tyto osoby často velmi nepohodlné a stresující. V neposlední řadě pomůže nový vůz i zaměstnancům, a to zejména při služebních cestách za vzděláváním či doprovodu našich klientů“, uzavírá ředitel Dušek

Zapůjčením vozu spolupráce obou organizací nekončí. Plánována je účast TFSCZ na společenských a sportovních akcích, které CSS Tloskov pravidelně pořádá. Za všechny lze jmenovat například tradiční každoroční třídenní mezinárodní sportovní akce pro osoby se zdravotním postižením, pořádaná v rekreačním areálu Nová Živohošť, které se účastní průměrně 350 osob a dále VIP hosté spolupracují na kulturním programu této akce. Předpokladem je další rozvoj spolupráce s cílem oboustranné prospěšnosti.

CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Ústav nabízí alternativní domov, denní či poradenské služby, dále odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižením, tím, že se o jejich zdravotně postiženého člena rodiny dočasně postarají a snaží naplnit jeho potřeby a přání stejně, jako tak činí jeho nejbližší.

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2023 CSS Tloskov