Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
fax: 317 740 113, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.317 740 101

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Jitka SMOLKOVÁ                     736 630 863

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

 

Služby - raná péče

    Raná péče

Kapacita celkem: 16 uživatelů, volná místa: 0

Raná péče klubík

Raná péče

Naše akce:

Mikulášské setkání rané péče 2016

V pátek 2. prosince 2016 přišel za dětmi z rané péče opět Mikuláš s Andělem, a jak je dobrým zvykem, čerty nechali před bránou, protože zde se setkávají samé hodné a milé děti.

Některé děti se přece jen bály, a tak jsme pro ně připravili sportovní hrátky v tělocvičně, aby se po cestě v autě trochu protáhly a zapomněly na své „strachy“.

Po chvíli byla tělocvična plná nadšených dětí a jejich rodičů, kteří se také zapojili do her s padákem a sledovali své ratolesti, jak si trénují motoriku.

Když si všichni zasportovali, čekala je sladká odměna a poté se rychle přesunuli na kavárnu, kde již zvonil Andílek.

Ten tradičně za básničku nebo písničku rozdával z košíku rané péče s Mikulášem drobné dárečky a rodiče mohli v klidu útulné kavárny a příjemné obsluhy upíjet kávu a sdílet své radosti i starosti.

Tým rané péče děkuje za úžasnou atmosféru a výzdobu kavárny p. Jindřišce Vovsíkové a studentkám za pomoc při realizaci programu.

Za tým rané péče PhDr. Radka Jiroušková

 Zahájení rané péče v Benešově

Ve čtvrtek 10. Listopadu 2016 v rámci celostátní kampaně Týden rané péče proběhlo slavnostní otevření detašovaného pracoviště rané péče v Benešově v Tyršově ulici. Slavnostní zahájení v 9.00 hodin zpestřilo vystoupení kvarteta fléten žákyň ZUŠ Čerčany pod vedením p. učitelky Ivany Masnicové a soubor žáků ZUŠ J. Suka Benešov pod vedením Mgr. Ctirada Sedláčka.  
Pozvání přijali a hosty pozdravili místostarostka města Benešov paní N. Bruková, MUDr. Elza Zemánková, primář pediatrie Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov MUDr. Michael Richter, Mgr. Alena Kunová z Asociace pracovníků rané péče, další hosté, spolupracující odborníci a redaktoři Českého rozhlasu, Benešovského deníku a Jiskry.
Raná péče Tloskov zahájí poradenskou činnost 5. prosince 2016 a od ledna 2017 nás můžete navštívit v Tyršově ulici č. 2061 v Domě s pečovatelskou službou každé sudé pondělí 9.30 hodin – 15.00 hodin. Více viz Služby - Raná péče.

PhDr. R. Jiroušková, vedoucí služby

Raná péče BenešovRaná péče BenešovRaná péče BenešovRaná péče Benešov

Raná péče BenešovRaná péče BenešovRaná péče BenešovRaná péče BenešovRaná péče Benešov

Raná péče BenešovRaná péče BenešovRaná péče Benešov

 

 

 

 

 

Raná péče Benešov (CSS Tloskov)

Centrum sociálních služeb Tloskov
otevře v Benešově kontaktní místo rané péče

Podat pomocnou ruku rodinám s dětmi do sedmi let s ohroženým vývojem nebo mentálním, tělesným či kombinovaným postižením je hlavním cílem Rané péče Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov. Ve snaze co nejvíce se přiblížit zájemcům otevře 10. listopadu v objektu společnost RUAH o.p.s. v Tyršově ulici v Benešově své kontaktní místo (detašované pracoviště). V současnosti poskytuje službu přímo v rodinách.

„Snažíme se zájemcům o službu rané péče co nejvíc přiblížit, aby nemuseli jezdit na pohovory do zařízení sociálních služeb. První možnost kontaktu je přímo v rodině, což pro některé rodiny není vždy přijatelné, proto jsme hledali vhodnou alternativu. Ideální se z hlediska naší spádovosti jevil Benešov. Rádi bychom zde také poskytovali poradenství pro rodiny, které jsou stávajícími uživateli rané péče nebo které o této službě uvažují. Raná péče je terénní služba, kdy poradce pracuje s dítětem v přirozeném prostředí domova, někdy jsou třeba další konzultace s asistenty z MŠ a dalšími odborníky, a ty bychom rádi poskytovali zde v Benešově. Konzultace je nezávazná a bezplatná. Budeme zde na neutrální půdě, Benešov je velké město, kam se všichni dobře dostanou a navíc se zde orientují,“ uvedla vedoucí Rané péče CSS Tloskov Radka Jiroušková. V Benešově budou zájemcům k dispozici od 5. prosince každé sudé pondělí mezi 9.30 až 15.00.

Podle ředitele CSS Tloskov Matěje Lipského by všechny děti s různými potřebami měly mít dostatečnou podporu pro svůj vývoj. „Podmínkou toho, aby mohly zůstat v rodině, je však dobrý servis sociálních služeb. Raná péče, která je zdarma, je jednou z nejdůležitějších. Rodiče, kteří jsou po narození dítěte se specifickými potřebami v šoku z toho, co je v životě potkalo, by měli mít možnost hledat pomoc u dostupných odborníků. To je také důvod, proč jsme se domluvili s městem a společností RUAH na otevření kontaktního centra v Benešově,“ uvedl Matěj Lipský. Díky kvalitnímu servisu sociálních služeb tak podle něj může dítě zůstat v rodině.

CSS Tloskov poskytuje terénní služby rané péče kromě Benešovska také na Voticku, Vlašimsku, Dobříšsku a Říčansku. „Každé středisko rané péče v republice má stanovenu spádovou oblast dojezdu. Ze zákona o sociálních službách musíme poskytovat nejméně 75 procent služeb v terénu, v našem případě je to téměř 95 procent,“ dodala Radka Jiroušková. Odbornou pomoc podle ní musí poskytovat speciální pedagog, člověk s vysokoškolským vzděláním, který se v rámci své práce celoživotně vzdělává. Důležitá je také spolupráce s odborníky lékaři. „Tam vidíme největší prostor pro rozšíření – několikrát jsme prezentovali ranou péči na seminářích pro pediatry v Benešově, ale lékaři jsou tak zahlceni dalšími povinnostmi a rodiče jim kladou tolik otázek, že na ranou péči se dostává až později. I z reakcí rodičů pak víme, že o nás věděli, ale že trvalo několik měsíců, než se odhodlali si nám říct o pomoc. Je to škoda, protože raná péče je omezena do sedmi let věku dítěte,“ poznamenala Radka Jiroušková.

Raná péče funguje v CSS Tloskov od začátku systému sociálních služeb, to je téměř deset let. Zprvu byla malou službou pro pár klientů, v současnosti ji využívá 16 rodin.

Nové kontaktní pracoviště Rané péče CSS Tloskov se v Benešově otevře v rámci Týdne rané péče, který každoročně organizuje Společnost pro ranou péči. Letos se uskuteční od 7. do 13. listopadu. Cílem kampaně je představit veřejnosti tuto bezplatnou terénní sociální službu, která podporuje rodiny, kterým se narodilo dítě s postižením nebo kteří pečují o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem. Poradci rané péče do nich dojíždějí, s dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, a rodině poskytují také sociální a finanční poradenství. „Chceme veřejnost ubezpečit o tom, že raná péče je pouze podpůrnou, speciálně pedagogickou, ne lékařskou záležitostí. Snahou je, aby rodiče vyhledali pomoc včas,“ dodala Radka Jiroušková. Součástí celorepublikového Týdne rané péče budou besedy, semináře pro odborníky i veřejnost a popularizovat ji budou také televizní pořady.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Kontakt pro další informace:

Radka Jiroušková, vedoucí Rané péče CSS Tloskov, tel: 731 156 769, e-mail:  jirouskovar@tloskov.cz
Raná péče Tloskov

V sobotu 4. června se konalo další Letní setkání rané péče  CSS Tloskov na farmě Skalka.
Celý týden jsme netrpělivě sledovali vývoj počasí a doufali, že nás sluníčko nezklame. Sobotní den byl od rána zalitý sluncem, realizační tým setkání na Skalce vše připravil a po deváté hodině jsme začali vítat první malé návštěvníky se svými rodinami. Setkání rané péče to je velká radost z potkávání se s těmi, kteří již rané péči odrostli, ale rádi se přijdou „ukázat“ i s těmi, které pravidelně navštěvujeme v jejich domácím prostředí.
Některé děti tradičně přinesly ukázat své žákovské knížky se samými jedničkami a my jsme na ně patřičně hrdé.
Slavnostní zahájení a přivítání se všemi pokračovalo přednáškou pro rodiče na téma Inkluze s Mgr. Kristou Hořákovou, sdílením zkušeností rodin i odborníků. Na děti čekaly naše dobrovolnice studentky s připraveným tvůrčím stolem, kde mohly malovat, stříhat a starší si vyrobit vlastní svíčku.
Celé dopoledne probíhalo také ve sportovním duchu na farmě se zvířátky, děti se mohly svézt na koni, vyzkoušely si hod na cíl, lovení drobných hraček v obilí a odpoledne si zaplavat ve vyhřívaném bazénu s posuvným dnem.  

Za tým rané péče Radka Jiroušková, vedoucí služby

Fotogalerie:
        

     

Klubík rané péče
V úterý 10. května se poprvé setkaly  maminky s dětmi rané péče Tloskov  v příjemné atmosféře klubu Na svobodě v Benešově. Díky nadšení maminky Lenky H., která se nabídla, že ráda pomůže tato setkávání organizovat  proběhlo příjemné odpoledne doplněné tvůrčími výtvarnými aktivitami, které paní Lenka připravila. Maminky si popovídaly u kávy a nakonec s dětmi v "hudebním koutku" zazpívaly a zahrály. Velký dík patří paní Lence, která zajistila od sponzorů také hračky a pomůcky na tvoření.
Za tým rané péče Radka Jiroušková

V pátek 4. 12. 2015 se  opět po roce uskutečnilo setkání rodin rané péče s Mikulášem a Andělem v kavárně CSS Tloskov.

Kavárna se zaplnila do posledního místa, a tak měl Mikuláš s Andělem plné ruce práce, než vyslechl všechny básničky, písničky a přání dětí.

Každý dostal za odměnu malý dáreček a sladkou čokoládičku.

Děti nadšeně ukazovaly rodičům své odměny a mohly si navíc  vyrobit čertíka a vánoční stromeček z papíru.

Sváteční odpoledne rychle uteklo  v milé předvánoční atmosféře a všichni jsme se rozloučili s přáním všeho dobrého do nového roku.

Za tým rané péče R. Jiroušková

   

V týdnu od 9. 11. – do 13. 11. 2015 se služba raná péče Tloskov připojuje do akce Týden rané péče organizovanou Společností rané péče.
Záštitu nad kampaní převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a Asociace krajů České republiky.

Týden RANÉ PÉČE
Další info po kliknutí

Večer v  pondělí 5. 10. 2015 proběhla přednáška v Klubu SHM Neveklov v Zahradním klubu   „Dešťovka“.  Maminky požádali o vhled do problematiky dětí s poruchami autistického spektra (PAS)  a prezentaci rané péče CSS Tloskov.

V příjemném prostředí klubu se rozvinula debata se spoustou otázek ohledně individuální práce s dětmi s PAS, strukturování prostředí, komunikace a vizualizace (fotky, obrázky).

PhDr. Radka Jiroušková, vedoucí služby raná péče

 

Týden rané péče (po kliknutí)

V rámci  kampaně Týden  rané péče proběhne prezentace rané péče Tloskov (PhDr. R. Jiroušková a Mgr. S. Drábová). Pozvánka na seminář (po kliknutí).

 

Vedoucí služby:
PhDr. Jiroušková Radka
tel: 731 156 769
e-mail.: jirouskovar@tloskov.cz
Sociální oddělení:
Muchinová Vladimíra
e-mail: muchinovav@tloskov.cz
Působnost:
Benešovsko, Voticko, Vlašimsko, Říčansko, Sedlčansko, Dobříšsko.
 
Zřizovatel: MPSV
Raná péče je poskytována bezplatně.
Poslání
Služba rané péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.
 

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2017 CSS Tloskov