Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
fax: 317 740 113, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

O nás              Mapa            Orientační plánek 

Kontakty - základní telefonní

 

Více kontaktů - podrobněji

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.317 740 101

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Jitka SMOLKOVÁ                     736 630 863

Ing. Hana BAČÍKOVÁ              605 296 151

 

Služby - raná péče

    Raná péče

Kapacita celkem: 16 uživatelů, volná místa: 0

Naše akce:

V sobotu 4. června se konalo další Letní setkání rané péče  CSS Tloskov na farmě Skalka.
Celý týden jsme netrpělivě sledovali vývoj počasí a doufali, že nás sluníčko nezklame. Sobotní den byl od rána zalitý sluncem, realizační tým setkání na Skalce vše připravil a po deváté hodině jsme začali vítat první malé návštěvníky se svými rodinami. Setkání rané péče to je velká radost z potkávání se s těmi, kteří již rané péči odrostli, ale rádi se přijdou „ukázat“ i s těmi, které pravidelně navštěvujeme v jejich domácím prostředí.
Některé děti tradičně přinesly ukázat své žákovské knížky se samými jedničkami a my jsme na ně patřičně hrdé.
Slavnostní zahájení a přivítání se všemi pokračovalo přednáškou pro rodiče na téma Inkluze s Mgr. Kristou Hořákovou, sdílením zkušeností rodin i odborníků. Na děti čekaly naše dobrovolnice studentky s připraveným tvůrčím stolem, kde mohly malovat, stříhat a starší si vyrobit vlastní svíčku.
Celé dopoledne probíhalo také ve sportovním duchu na farmě se zvířátky, děti se mohly svézt na koni, vyzkoušely si hod na cíl, lovení drobných hraček v obilí a odpoledne si zaplavat ve vyhřívaném bazénu s posuvným dnem.  

Za tým rané péče Radka Jiroušková, vedoucí služby

Fotogalerie:
        

     

Klubík rané péče
V úterý 10. května se poprvé setkaly  maminky s dětmi rané péče Tloskov  v příjemné atmosféře klubu Na svobodě v Benešově. Díky nadšení maminky Lenky H., která se nabídla, že ráda pomůže tato setkávání organizovat  proběhlo příjemné odpoledne doplněné tvůrčími výtvarnými aktivitami, které paní Lenka připravila. Maminky si popovídaly u kávy a nakonec s dětmi v "hudebním koutku" zazpívaly a zahrály. Velký dík patří paní Lence, která zajistila od sponzorů také hračky a pomůcky na tvoření.
Za tým rané péče Radka Jiroušková

V pátek 4. 12. 2015 se  opět po roce uskutečnilo setkání rodin rané péče s Mikulášem a Andělem v kavárně CSS Tloskov.

Kavárna se zaplnila do posledního místa, a tak měl Mikuláš s Andělem plné ruce práce, než vyslechl všechny básničky, písničky a přání dětí.

Každý dostal za odměnu malý dáreček a sladkou čokoládičku.

Děti nadšeně ukazovaly rodičům své odměny a mohly si navíc  vyrobit čertíka a vánoční stromeček z papíru.

Sváteční odpoledne rychle uteklo  v milé předvánoční atmosféře a všichni jsme se rozloučili s přáním všeho dobrého do nového roku.

Za tým rané péče R. Jiroušková

   

V týdnu od 9. 11. – do 13. 11. 2015 se služba raná péče Tloskov připojuje do akce Týden rané péče organizovanou Společností rané péče.
Záštitu nad kampaní převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a Asociace krajů České republiky.

Týden RANÉ PÉČE
Další info po kliknutí

Večer v  pondělí 5. 10. 2015 proběhla přednáška v Klubu SHM Neveklov v Zahradním klubu   „Dešťovka“.  Maminky požádali o vhled do problematiky dětí s poruchami autistického spektra (PAS)  a prezentaci rané péče CSS Tloskov.

V příjemném prostředí klubu se rozvinula debata se spoustou otázek ohledně individuální práce s dětmi s PAS, strukturování prostředí, komunikace a vizualizace (fotky, obrázky).

PhDr. Radka Jiroušková, vedoucí služby raná péče

 

Týden rané péče (po kliknutí)

V rámci  kampaně Týden  rané péče proběhne prezentace rané péče Tloskov (PhDr. R. Jiroušková a Mgr. S. Drábová). Pozvánka na seminář (po kliknutí).

 

Vedoucí služby:
PhDr. Jiroušková Radka
tel: 731 156 769
e-mail.: jirouskovar@tloskov.cz
Sociální oddělení:
Muchinová Vladimíra
e-mail: muchinovav@tloskov.cz
Působnost:
Benešovsko, Voticko, Vlašimsko, Říčansko, Sedlčansko, Dobříšsko.
 
Zřizovatel: MPSV
Raná péče je poskytována bezplatně.
Poslání
Služba rané péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.
 
Co je raná péče?
Základem služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohledem na jeho specifické individuální potřeby.
 
Je uskutečňována formou terénní péče, tj. konzultacemi přímo v rodině případně ambulantně.
Služba rané péče je vymezena § 54 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
Pro jaký okruh osob je zaměřena služba rané péče?
Podpora vývoje dítěte s mentálním postižením či kombinovaným postižením a ohroženým vývojem ve věku 0 - 7 let a jeho rodiny.
Cíle poskytování rané péče
  1. Snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj.
  2. Zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj.
  3. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech.
  4. Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří bojují proti možné deprivaci se snahou integrace dítěte s ohroženým vývojem do většinové společnosti. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho svého dítěte (Úmluva o právech dítěte – definice zdraví HO).
  5. Podpora rodiny, která pečuje některou formou náhradní rodinné péče o dítě s ohroženým vývojem.
  6.  Text ke stažení/tisku

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2016 CSS Tloskov