Centrum sociálních služeb Tloskov

sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov,
telefon: 317 740 111, GSM: 736 630 862, hlasový informační systém: 317 740 115,
fax: 317 740 113, e-mail: centrum@tloskov.cz,
zřizovatel: MPSV.

Mapa    Orientační plánek    O nás    Podpořte nás

Kontakty - základní telefonní

 

Informační hlasový systém     317 740 115

Spojovatelka                          317 740 111

PhDr. Matěj LIPSKÝ, Ph.D.     317 740 106

Mgr. Hana CHARVÁTOVÁ       736 630 860

Vladimíra MUCHINOVÁ           317 740 104

Jitka SMOLKOVÁ                     736 630 863

Ing. Hana BAČÍKOVÁ               605 296 151

Více kontaktů - podrobněji

Významní partneři spolupráce

 

Nadace ČEZ

Toyota Financial Services
Czech s.r.o.

Alza a.s.

PRIMAGAS s.r.o.

ČS NADACE

Stručný přehled dějin zámku Tloskov u Neveklova    Historie centra

Poslouchejte naše internetové Rádio Tloskov.

Nabízené služby:

Denní stacionář
Domov pro osoby se ZP
Chráněné bydlení
Odlehčovací služby
Raná péče

Aktuálně

Stěhování služby Raná péče v Benešově: Od září 2021 nás najdete na nové adrese v Benešově, Masarykovo nám. 1, budova piaristické koleje II. patro.

Pro kontakt - videohovor s přáteli v Tloskově můžete využít Skype.
Odkaz pro spojení s přáteli přes Skype: https://join.skype.com/invite/cMvPFk3o3TB6
Skype je aktivní v předem domluvený termín.

Vzhledem k tomu, že se od 27. 12. 2020 vrací 5. stupeň PES (protiepidemický systém), rádi bychom vydali stanovisko k návštěvám v CSS Tloskov. Prozatím budou návštěvy i nadále povoleny (obecné opatření zákazu návštěv v sociálních službách se nevztahuje na DOZP ani na chráněné bydlení). Návštěvy budou probíhat z důvodu zachování psychické pohody našich klientů. Budou však umožněny pouze za bezpečnostních podmínek - venku a s ochrannými prostředky a po předložení negativního výsledku PCR vyšetření (max 48 hodin staré) nebo po absolvování POC (antigenní test) vyšetření přímo v Tloskově. Návštěvy domlouvejte předem telefonicky.

PP pro znovuobnovení návštěv v CSS Tloskov od 8. 12. 2020.

Vzhledem k tomu, že se v současné době v CSS Tloskov všichni, kdo prodělali onemocnění COVID-19, uzdravili - a navíc klesl PES (protiepidemiologický systém) na třetí stupeň, obnovíme v našem centru možnosti návštěv od úterý 8. 12. 2020. Zájemci o návštěvu se musí předem telefonicky domluvit a informovat se o podmínkách umožňující navštívení centra.

O nás

CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Nabízíme alternativní domov, denní či poradenské služby, dále odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižením, tím, že se o jejich zdravotně postiženého člena rodiny dočasně postaráme a budeme se snažit naplnit jeho potřeby a přání stejně, jako tak činí jeho nejbližší. Snažíme se, aby služby byly kontinuální – tj., aby byla možnost návaznosti péče o našeho klienta od nejútlejšího věku až po dospělost. Naší snahou v pracovním působení je zejména klima přátelské a pohodové atmosféry, chceme být pomocnou rukou, nikoli dokonalou odbornou autoritou, zároveň však chceme pracovat s maximální vědomou kompetencí. Víme, že nemůžeme pomoci všem, ale naším cílem je uspokojit žadatele, kde nám možnosti a kapacita dovolí, ostatním nabízíme alespoň pomoc slovem, radou a podporou při hledání cest k naplnění jejich cílů. Jsme si vědomi, že někdy i laskavé slovo a sdílení životních komplikací má cenu zlata. Naše práce směřuje k cíli, aby každý náš klient získával stále vyšší samostatnost v rámci svých možností a tím jeho závislost na okolí byla co možná nejnižší.

Motto: Společnou cestou ...

CSS Tloskov leží v malebné, průmyslem nezničené krajině, v západní části středního Povltaví na okrese Benešov, nedaleko od obce Neveklov. Zdejší oblast patří k tzv. Středočeské žulové vrchovině, ke krajině mírně zvlněného reliéfu charakterizovaného četnými zalesněnými pahorky a menšími údolími. Naše budovy se nacházejí v klidném prostředí, obklopeny parkem a nedalekým lesem, a přesto je zachována snadná dostupnost obce, kde mohou klienti sami či se svými asistenty využívat další služby.

CSS Tloskov je začleněno v projektu „transformace sociálních služeb“, v rámci něhož nám jde především o humanizaci a zkvalitnění poskytovaných služeb, začlenění našich uživatelů do přirozeného prostředí a podporu rovných možností a příležitostí v oblasti jejich běžného života, s důrazem na posílení vlastní identity a rozhodování o sobě.

 

 Zřizovatel:

MPSV www.mpsv.cz
Na Poříčním právu 1/376
128 01  Praha 2

 

 

(c) 2008-2013 DÚSP v Tloskově; (c) 2013 - 2021 CSS Tloskov